MEYERS, E. Die Suid-Afrikaanse soldaat: ’n historiese profiel. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 14, n. 2, 28 Feb. 2012.