BOUWER, U. Opvoedkundige Tegnologie / Educational Technology: Geprogrammeerde onderrig: Skinner en Crowder se bydraes. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 14, n. 1, 28 Feb. 2012.