PLOEGER, J. DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 13, n. 4, 28 Feb. 2012.