AFDELING GODSDIENSTIGE PUBLIKASIES, K.- GENERAAL. DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 13, n. 4, 28 Feb. 2012.