MEYERS, E. DIE VROU IN UNIFORM: STANDPUNTE EN BESKOUINGE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 13, n. 3, 28 Feb. 2012.