NÖTHLING, C. DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 13, n. 2, 28 Feb. 2012.