NAUDÉ, A. DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 12, n. 1, 5 Nov. 2011.