ADLAM, A. DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 11, n. 1, 28 Feb. 2012.