VISSER, G. DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 11, n. 1, 28 Feb. 2012.