WESSELS, A. DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 11, n. 3, 28 Feb. 2012.