PLOEGER, J. DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 11, n. 3, 28 Feb. 2012.