ROOTHMAN, A. DIE GEBRUIK VAN TERRORISME AS ’N INTERNASIONALE POLITIEKE BEDINGINGSINSTRUMENT:. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 11, n. 3, 28 Feb. 2012.