DE BEER, F. ONTWIKKELINGSBEHOEFTES EN ADMINISTRASIE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 11, n. 4, 28 Feb. 2012.