GEYER, G. DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 9, n. 4, 28 Feb. 2012.