KISTEN, J. DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 9, n. 1, 28 Feb. 2012.