FERREIRA, S. DIE SUID-AFRIKAANSE MOTORFIETSKORPS. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 8, n. 3, 28 Feb. 2012.