GROBLER, J. DIE ROL VAN DIE SEEMAG IN DUITS SUIDWES-AFRIKA 1914-15. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 7, n. 2, 28 Feb. 2012.