OTTO, W. DIE SAW MOET OOK SY ANDER WAPENS EFFEKTIEF AANWEND. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 7, n. 2, 28 Feb. 2012.