PLOEGER, J. De vesting Doesburgh - van landweer tot vestingwal. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 5, n. 4, 5 Nov. 2011.