DU PLESSIS, L. DIE STRYD TEEN DIE VOORPOSTE: 1-2 FEBRUARIE 1941 (III). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 5, n. 2, 28 Feb. 2012.