OTTO, W. DIE DIREKTORAAT OPENBARE BETREKKINGE GEDURENDE WÊRELDOORLOG II. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 5, n. 2, 28 Feb. 2012.