OTTO, W. GREPE UIT ’N KLEURRYKE ARTILLERIETRADISIE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 4, n. 4, 28 Feb. 2012.