DE JONG, C.; PLOEGER, J. VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE ANGLO-BOEROORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 4, n. 2, 28 Feb. 2012.