JONKER, E. Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 3, n. 3, 28 Feb. 2012.