PLOEGER, J. Suid-Afrika en die Imperiale Generale Staf-gedagte. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 3, n. 2, 28 Feb. 2012.