PLOEGER, J. Die militêre boukuns in die Nederlande en sy eertydse kolonies (1500-1800). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 2, n. 2, 28 Feb. 2012.