PLOEGER, J. "Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps": Vliegtuie en personeel vir en in Suidwes, 1914-1915. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 2, n. 1, 28 Feb. 2012.