JONKER, E. Die Militêr-Historiese en Argivale Dienste van die Departement van Verdediging. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 1, n. 1, 28 Feb. 2012.