Visser, G.E. 2012. “DIE GESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE AKADEMIE, 1950 - 1990”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 40 (1). https://doi.org/10.5787/40-1-143.