Scholtz, Leopold. 2012. “Cuito Cuanavale - Wie Het Werklik Gewen? ’n Strategiese En Operasionele Ontleding”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 28 (1). https://doi.org/10.5787/28-1-199.