Jooste, L. 2012. “DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 26 (2). https://doi.org/10.5787/26-2-246.