Jooste, L. 2012. “DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 23 (2). https://doi.org/10.5787/23-2-307.