Du Toit, J.J. 2012. “DIE GESKIEDENIS VAN DIE I PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA WEERMAG SEDERt WOI TOT 31 JANUARIE 1981”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 18 (4). https://doi.org/10.5787/18-4-395.