Kleyn, W. 2012. “DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 18 (1). https://doi.org/10.5787/18-1-411.