Kotzé, J.C. 2012. “DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 18 (1). https://doi.org/10.5787/18-1-412.