Bruwer, J.J. 2012. “KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 16 (1). https://doi.org/10.5787/16-1-459.