Coetzer, W.J.J. 2012. “Gedemilitariseerde Sones: ’n Doeltreffende Konflikbeslegtingsmetode?”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 16 (4). https://doi.org/10.5787/16-4-465.