Meyers, E.M. 2012. “Die Suid-Afrikaanse Soldaat: ’n Historiese Profiel”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 14 (2). https://doi.org/10.5787/14-2-521.