Holloway, J.E. 2012. “’N ONWAARSKYNLIKE VOORSTEL VIR ’N ONGELOOFLIKE SPEL”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 14 (1). https://doi.org/10.5787/14-1-528.