Bouwer, U. 2012. “Opvoedkundige Tegnologie / Educational Technology: Geprogrammeerde Onderrig: Skinner En Crowder Se Bydraes”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 14 (1). https://doi.org/10.5787/14-1-530.