Ploeger, Jan. 2012. “DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13 (4). https://doi.org/10.5787/13-4-539.