Afdeling Godsdienstige Publikasies, Kapelaan-generaal. 2012. “DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13 (4). https://doi.org/10.5787/13-4-541.