Otto, W. 2012. “Die SAW En Bewaring / The SADF and Conservation: PROKLAMERING VAN GREEFSWALD 37 MS ZOUTPANSBERG TOT ’N NASIONALE GEDENKWAARDIGHEID”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13 (3). https://doi.org/10.5787/13-3-551.