Nöthling, C.J. 2012. “DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13 (2). https://doi.org/10.5787/13-2-586.