Du Plessis, T.A.P. 2012. “DIE ONTWIKKELING VAN DIE SWA WEERMAG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 13 (1). https://doi.org/10.5787/13-1-594.