Naudé, A.D. 2011. “DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD.”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 12 (1). https://doi.org/10.5787/12-1-640.