Huisamen, J-H. 2012. “AFRIKAANS EN DIE EERSTE VRYHEIDSOORLOG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11 (1). https://doi.org/10.5787/11-1-645.