Adlam, A.M. 2012. “DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11 (1). https://doi.org/10.5787/11-1-648.