Visser, G.E. 2012. “DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11 (1). https://doi.org/10.5787/11-1-650.