Wessels, André. 2012. “DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering)”. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies 11 (3). https://doi.org/10.5787/11-3-663.